Zarząd

2-1

 Przewodnicząca NZS UWr
KATARZYNA ŁYSZKIEWICZ
e-mail: katarzyna.lyszkiewicz@nzs.org.pl
tel.: 661 132 761

7

Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji
ANNA PŁACZEK
e-mail: anna.placzek@nzs.org.pl
tel.: 665 169 791

17

Wiceprzewodniczący ds. Human Resources
ROBERT JOJCZYK
e-mail: robert.jojczyk@nzs.org.pl
tel.: 519 430 196

13-1

Wiceprzewodnicząca NZS UWr
Sekretarz
PATRYCJA PRZYBYŁA
e-mail: patrycja.przybyla@nzs.org.pl
tel.: 722 055 020

23

Wiceprzewodniczący ds. Finansów
JAKUB OSTROWSKI
e-mail: jakub.ostrowski@nzs.org.pl
tel: 516 970 089

Log in or Sign Up