Wampiriada


Wampiriada to nasz sztandarowy projekt, do którego każdy NZS-iak ma pewien sentyment. To zresztą właśnie z tym projektem wielu z nas rozpoczynało działalność w NZS-ie! Akcja honorowego krwiodawstwa współorganizowana wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma już swoją renomę i każda edycja przyciąga wielu chętnych, gotowych podzielić się tym, co najcenniejsze. Krwiodawcy, oprócz satysfakcji z pomocy, mogą liczyć również na słodki poczęstunek i przeróżne nagrody. Projekt ma edycję jesienną oraz wiosenną, a wydarzenie trwa zazwyczaj trzy dni. Ubiegłe edycje przyciągały prawie 200 potencjalnych krwiodawców, którzy oddali 55 litrów krwi!