statut

Statut NZS to najważniejszy dokument w Organizacji. Określa sposób wyboru Władz NZS i ich kompetencje, a także prawa i obowiązki każdego członka Zrzeszenia. Wszystkie dokumenty wewnętrzne i działania podejmowane w imieniu NZS muszą być z nim zgodne.


Wersja pdf statutu