Spot NZS – inne czasy, te same idee: 

Jest rok 1980.

1 lipca wybucha fala strajków, w których z czasem bierze udział około 81 tys. osób w 177 zakładach pracy. 14 sierpnia strajki docierają na Wybrzeże. 31 sierpnia w Gdańsku zostają podpisane tzw. porozumienia sierpniowe, które gwarantują m.in. powstanie pierwszych niezależnych związków zawodowych. Wydarzenia to przyjmuje się za początek procesu obalenia systemu komunistycznego we wschodniej Europie.

 A 22 września w wyniku tych pamiętnych wydarzeń powstaje Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pierwszym przewodniczącym zostaje Jarosław Gruzy. NZS początkowo wspiera „Solidarność” w działaniach politycznych, postuluje reformę szkolnictwa. W czasie stanu wojennego zostaje zdelegalizowane i „schodzi do podziemia”, wielu jego członków trafia do więzienia.Odradza się w 1988 roku, kiedy w kraju następuje rozkwit solidarnościowych działań studentów.  Po roku 1989 zrzeszenie stopniowo ogranicza inicjatywy polityczne i staje się przede wszystkim organizacją, które reprezentuje interesy studentów i tworzy rozmaite projekty kulturalne i społeczne.

I tak od 32 lat integruje brać studencką. Przez NZS w ciągu tych lat działalności przewinęło się ponad 190 tysięcy ludzi. Wielu z nich dziś jest ważnymi osobistościami kultury i nauki, znanymi politykami i biznesmenami.

yst_is_cornerstone:

Log in or Sign Up