KIM JESTEŚMY?

Niezależne Zrzeszenie Studentów to największa i najprężniej działająca organizacja studencka w Polsce. Kontynuuje swą działalność już od 35 lat, zrzeszając przy tym około 5000 członków i prowadząc w swoich lokalnych oddziałach liczne projekty o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Do najważniejszych, o których warto wspomnieć, należą cykliczne przedsięwzięcia międzyuczelniane, takie jak: Drogowskazy Kariery (kompleksowy program na rzecz rozwoju ścieżki kariery studentów połączony z programem praktyk), Nic o Nas Bez Nas (spotkania ze znanymi postaciami ze świata kultury, nauki i sportu), Twoje Prawa (cykl wykładów z zakresu prawa), Wampiriada (zbieranie krwi dla placówek służby zdrowia), Studencki Nobel (ogólnopolski konkurs na najlepszego studenta RP).

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Jako organizacja uczelniana działająca przy Uniwersytecie Wrocławskim, składająca się na dzień dzisiejszy ponad 60 członków i sympatyków, jesteśmy ciągle rozwijającą się jednostką, mocno wpisaną w życie i funkcjonowanie naszej uczelni. Jesteśmy grupą młodych ludzi odczuwających nieustanny głód zdobywania nowych doświadczeń i działania na rzecz naszego Uniwersytetu oraz mieszkańców naszego miasta. Oprócz projektów ogólnopolskich realizujemy także projekty uczelniane: Festiwal Kreatywności Studenckiej (cykl warsztatów artystycznych), Akademicki Rock (przegląd studenckich zespołów rockowych), Akademię Młodych Naukowców (projekt charytatywny dla dzieci ze świetlic środowiskowych).

kompleto

Na naszą działalność składa się również aktywność w sferze debaty publicznej – bierzemy udział w dyskusjach, konferencjach, opiniujemy dotyczące studentów projekty ustaw. Stanowimy czujny i brany pod uwagę przez rządzących głos przy podejmowaniu decyzji mających bezpośredni wpływ na społeczność akademicką.

Log in or Sign Up